1. ULUSLARARASI DENTAL ve ORAL ENFEKSİYONLAR KONGRESİ

  • ULUSLARARASI DENTAL ve ORAL ENFEKSİYONLAR KONGRESİ 1INTERNATIONAL CONGRESS of DENTAL and ORAL INFECTIONS
    07-09 Eylül 2018 Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi 07-09 September 2018 Sakarya University Culture and Congress Center
    “Ağızda Hijyen, Klinikte Güven” “Hygiene in Mouth, Safety in Clinic”

Poster ve sözlü sunu son gönderim/ Abstract submission deadline; 25 Ağustos’18/25 August’18 Kongre ve kurs programları ile bildiri detayları web sayfasında… For more detail about congress and course programme kindly visit our website Öğrencilerin katılımı ücretsizdir.
www.doinf.sakarya.edu.tr
İletişim/ Contact: doinf@sakarya.edu.tr +90 264 295 72 77