Tıbbi biyopolimerler

Biyopolimer Kimyası ve Bionanoteknoloji, Sistem biyolojisi ve Moleküler Biyoloji ve Mikrobiyoloji

Kanser araştırması

Onkoloji ve kanser gelişim mekanizmaları, palyatif tıptaki temel ve klinik araştırmaları

Konakçı savunma

Inflamatuar hastalıklar için yeni tanı araçları ve tedavi hedefleri


Hakkımızda

Sağlık hizmetlerine katkı ve iyileştirme, toplum sağlığına ve ulusal gelişmeye değer katmanın amaçlandığı bir yapılanmanın ete kemiğe bürünmüş hali…